FRIIs kvalitetskod är insamlingsbranschens självregleringsinstrument och fungerar som ett stöd i kvalitetsarbetet. Insamlingsbranschen är helt och hållet beroende av givares förtroende.

För att upprätthålla och stärka detta förtroende utvecklade FRII en kvalitetskod som lanserades 2007. FRIIs medlemmar måste följa koden och den kravstandard som koden består av. En extern revisor ska granska och intyga att organisationen efterlever koden. Kvalitetskoden ställer också krav på att varje medlemsorganisation årligen ska upprätta en effektrapport utifrån FRIIs mall för effektrapportering.

Effektrapportens syfte är att för givare, allmänheten och andra intressenter visa vilken nytta organisationen gör.

Alla som är medlemmar i FRII ska på sin hemsida publicera nedanstående dokumentation som är kopplad till kvalitetskoden:

Kontaktperson
Gunilla Brodin
Gunilla Brodin
Processansvarig Insamling