Den rörelse som så småningom fick namnet IM, Individuell Människohjälp, är resultatet  av mod, handlingskraft och ett mycket starkt patos hos en ung kvinna.

När IM grundades av Britta Holmström 1938 var det som en reaktion mot tidens förtryck, förföljelser och omfattande brott mot människors rättigheter. Den 1 oktober, samma dag som Hitlers trupper gick in i Tjeckoslovakien, fick hon en vision som drev henne att lämna tryggheten i Sverige och ge sig ut i kamp för alla människors lika värde och rättigheter.

Läs mer