IM-priset till Britta Holmströms minne

IM-priset till Britta Holmströms minne delas årligen ut till någon som gjort viktiga medmänskliga insatser och /eller har väckt opinion mot våld, förtryck, rasism eller orättvisor.

Kandidaten ska vara bosatt eller verksam i Sverige och får inte vara anställd inom IM. Du får inte nominera dig själv. Prissumman är 50 000 kronor.

Vi har pausat IM-priset under 2023 för att se över hur vi ska arbeta med priset framåt.

Juryn består av sångaren Rickard Söderberg, juristen Dona Hariri, journalisten bakom #jagärhär, Mina Dennert, Nicolas Lunabba, verksamhetsledare på Helamalmö, skribenten Betlehem Isaak samt David Polfeldt, före detta vd för Massive Entertainment. IM representeras av generalsekreterare Martin Nihlgård och en person från IM:s styrelse.

För mer info, kontakta: impriset@imsweden.org

IM-priset till minne av IM:s grundare Britta Holmström har delats ut sedan 1998. Det var då 60 år sedan den då 27-åriga Britta Holmström startade det som idag är IM.

Tidigare pristagare:

2022: Nina Gualinga och Elin Anna Labba
2021: Nicolas Lunabba
2020: Kent Wisti
2019: Lovette Jallow
2018: Maria Teresa Rivera
2017: Linnéa Claeson
2016: Dona Hariri
2015: Siavosh Derakhti
2014: Özz Nüjen
2013: Foujan Rouzbeh
2012: Maria Moraes
2011: Sara Kjellqvist
2010: Nikoo Bazsefidpay
2009: Peter Kelly
2008: Nabila Abdul Fattah
2007: Carina Carlström