Nominera din kandidat till IM-priset 2023!

Känner du någon som gjort viktiga medmänskliga insatser och/eller väckt opinion mot våld, förtryck, rasism eller orättvisor?

Nominera personen till IM-priset till Britta Holmströms minne för 2023. Prissumman är 50 000 kronor.

Juryn består i år av sångaren Rickard Söderberg, juristen Dona Hariri, journalisten bakom #jagärhär, Mina Dennert, Nicolas Lunabba, verksamhetsledare på Helamalmö, skribenten Betlehem Isaak samt David Polfeldt, före detta vd för Massive Entertainment.
IM representeras av generalsekreterare Martin Nihlgård och en person från IM:s styrelse.

Kandidaten ska vara bosatt eller verksam i Sverige och får inte vara anställd inom IM. Du får inte nominera dig själv.

Lämna namn på den du vill nominera och en kort beskrivning av vad personen gjort samt kontaktuppgifter till både dig och din kandidat.

Maila senast den 27 augusti till: impriset@imsweden.org eller skicka per post till: IM, c/o Sensus, Box 11003, 404 21 Göteborg.

IM-priset till minne av IM:s grundare Britta Holmström har delats ut sedan 1998. Det var då 60 år sedan den då 27-åriga Britta Holmström startade det som idag är IM.

Tidigare pristagare:

2022: Nina Gualinga och Elin Anna Labba
2021: Nicolas Lunabba
2020: Kent Wisti
2019: Lovette Jallow
2018: Maria Teresa Rivera
2017: Linnéa Claeson
2016: Dona Hariri
2015: Siavosh Derakhti
2014: Özz Nüjen
2013: Foujan Rouzbeh
2012: Maria Moraes
2011: Sara Kjellqvist
2010: Nikoo Bazsefidpay
2009: Peter Kelly
2008: Nabila Abdul Fattah
2007: Carina Carlström