Klagomål och visselblåsning

Vi är jätteglada att du tar dig tid att bidra till IMs utveckling! För IM är nämligen transparens, lärande och kontinuerlig förbättring en förutsättning för att nå våra långsiktiga mål: jämlikhet och demokrati. Därför välkomnar vi åsikter i form av klagomål och visselblåsning, nedan kallat ”klagomål”.

Partnerorganisationer, medlemmar, volontärer, styrelseledamöter, rådgivare, rättighetsbärare och andra som berörs av IMs verksamheter är alla välkomna att framföra klagomål till oss om vi inte lever upp till de åtaganden som står skrivna i våra styrdokument.

Om du har upplevt, sett eller hört talas om olämpligt beteende från IMs personal, personer knutna till IM eller någon från IMs partners vill vi att du meddelar oss det genom att fylla i formuläret nedan. Du kanske har sett, eller misstänker, att en person inte har följt IMs policyer, riktlinjer, avtal, uppförandekod eller lagar i Sverige eller något av de länder där IM arbetar. Eller du kanske har sett incidenter relaterade till olyckor, säkerhet och arbetsmiljö som du tycker att vi bör känna till.

IM kommer inte att ta hänsyn till följande klagomål:

  • Kommentarer som rör uteblivna produkter, hantering av dina personuppgifter eller ditt medlemskap. Vänd dig då istället till vår givarservice på info@imsweden.org så kommer de att ta hand om dig.
  • Otydliga klagomål som inte går att utreda
  • Klagomål om verksamhet som inte finansieras av IM
  • Om de rör något där det redan pågår en utredning av tillsynsorgan eller juridisk eller officiell myndighet
  • Som innehåller opassande eller kränkande språk
  • Spam från okänd källa

Kvaliteten på IMs arbete vägleds av följande dokument:

Code of conduct
Policy on anti-corruption
Rules for procurement
Social media policy
Policy on alcohol and drugs
Volontärpolicy
Business Partnership Policy

Lämna ditt klagomål

Ditt klagomål kommer att skickas till IMs Complaints Response Group. De kommer att avgöra om det finns nog med information för att starta en utredning om ärendet. Du som uppgiftslämnare kommer att bli informerad om att informationen har mottagits, förutsatt att du lämnar din e-postadress i formuläret.

Ditt klagomål hanteras konfidentiellt, vilket innebär att ett mycket begränsat antal personer kommer att delta i hanteringen av ditt ärende. Du kan även välja att vara anonym, men du måste lämna någon form av kontaktinformation om du önskar återkoppling. IM strävar efter att garantera att du som lämnar klagomål inte drabbas av vedergällning från IM, förutsatt att klagomålen väckts i god tro.

Om du inte vill fylla i ett formulär utan föredrar att mejla, kan du göra det till complaints@imsweden.org eller till oberoende förtroendevald revisor: peter.tengelin@gmail.com.