Årsmöten

IMs nationella årsmöten är IMs högsta beslutande organ. På plats finns ombud från lokalföreningarna. Årsmötet ska äga rum varje år före maj månads utgång.

ÅRSMÖTE 2023:

Vid årsmötet 2021 beslutades att vartannat årsmöte ska hållas digitalt, vilket gäller årsmötet 2023. Årsmötet kommer att hållas lördag 13 maj. Information om årsmötet läggs ut löpande på denna sida.

Till årsmötet lägger IMs nationella styrelse fram fyra propositioner:

Proposition 1 2023 Ombudsfördelning

Proposition 2 2023 Medlemsavgiften

Proposition 3 2023 Stadgar

Proposition 4 2023 Sverigedemokraterna

Skriv en motion till IMs årsmöte:

Läs här för att se hur du gör!

Mall – så skriver du en motion

Motioner ska skicka till nationella styrelsen styrelsen@imsweden.org senast åtta veckor före årsmötet.

ÅRSMÖTE 2022:

IM:s årsmöte 2022 ägde rum den 7-8 maj i Lund. Under mötet representerades IMs 11 lokalföreningar av valda ombud som fattade beslut kring IM:s arbete och diskuterade IM:s nya femårsstrategi 2024-2028.

Protokoll IMs årsmöte 2022 inklusive bilagor