Årsmöten

IMs nationella årsmöten är IMs högsta beslutande organ. På plats finns ombud från lokalföreningarna. Årsmötet ska äga rum varje år före maj månads utgång.

IMs nationella årsmöte 2022 ägde rum den 7-8 maj i Lund. Som värld för årsmötet stod IMs lokalförening i Lund som visade upp flera exempel på sina verksamheter. Under mötet representerades IMs 11 lokalföreningar av valda ombud som fattade flera olika beslut kring IM:s arbete samt fördes diskussioner kring IM:s nya femårsstrategi 2024-2028.

Handlingar till årsmötet:

IM_Årsmöteshandlingar_2022_uppdaterade (inklusive program)

Bilaga 1 Uppföljning Motioner 2021

Bilaga 2 IM-Årsredovisning-2021

Årsmötesprotokoll:

Minutes annual meeting 2022 incl appendices with signatures SWE (1)