ÅRSMÖTE 2023:

IMs nationella årsmöte 2023 hölls digitalt lördag 13 maj.

Här hittar du en artikel om årsmötet.

Årsmötesdokument:

Årsmötesprotokoll med bilagor IM 2023 signerad(1)

Handlingar till IMs nationella årsmöte 2023