ÅRSMÖTE 2023:

Vid årsmötet 2021 beslutades att vartannat årsmöte ska hållas digitalt, vilket gäller årsmötet 2023. Årsmötet kommer att hållas lördag 13 maj. Utöver detta kommer det att hållas digitalt påverkanstorg måndagen den 8 maj (kvällstid), även här förväntas valda ombud att närvara.

Information om årsmötet läggs ut löpande på denna sida.

Anmälan till årsmöte 2023 görs i formuläret längst ner på denna sida.

Sista anmälning dag är 10/4.

Till årsmötet lägger IMs nationella styrelse fram fyra propositioner:

Proposition 1 2023 Ombudsfördelning

Proposition 2 2023 Medlemsavgiften

Proposition 3 2023 Stadgar

Proposition 4 2023 Sverigedemokraterna

Skriv en motion till IMs årsmöte:

Läs här för att se hur du gör!

Mall – så skriver du en motion

Motioner ska skicka till nationella styrelsen styrelsen@imsweden.org senast åtta veckor före årsmötet, dvs lördagen den 18 mars.

Anmäl dig till IM:s årsmöte 2023 med formuläret nedan.