Årsmöten

IMs nationella årsmöten är IMs högsta beslutande organ. På plats finns ombud från lokalföreningarna. Årsmötet ska äga rum varje år före maj månads utgång.

Den 16 maj 2020 genomförde IMs sitt första digitala årsmöte via Zoom och VoteIT. Nedan hittar du handlingar samt protokoll från årsmötet.

Handlingar till årsmötet:

Handlingar årmötet 2020
Bilaga 1 Årsredovisning
Bilaga 2 Volontär överenskommelse
Bilaga 3 IM one-pager_Comprehensive Resilience
Bilaga 4 Onepager_Feministisk_Org_SV_2002

Program för årsmötet

Protokoll:

Årsmötesprotokoll IM 2020 signerat med bilagor