Vi skapar mötesplatser för ömsesidig integration. Vi erbjuder bland annat språkfika, läxhjälp och föreningsguidning för ungdomar.

Vår drivkraft är ett öppet samhälle där människor stärks i mötet med varandra. För oss handlar det om att skapa möten mellan människor med olika bakgrund och erfarenheter.

Är du ny i Göteborg? Klicka här!

Vill du bli volontär? Klicka här!

Facebook: Individuell Människohjälp Göteborg
Instagram: @imgoteborg

IMs kontor, Andra Långgatan 19, 413 28 Göteborg
031-42 45 95
region.vast@imsweden.org

Tillgänglighet: Trapphiss kan användas för att komma upp till entréplan där hiss finns (kontakta oss vid behov).

På gång i regionen

Kontaktpersoner
Åsa Almberg
Åsa Almberg
Föreningsutvecklare Göteborg
Anna Ljunggren
Anna Ljunggren
Föreningsutvecklare Göteborg