Vi tror på ett starkt civilsamhälle och vi vill vara en arena för engagemang för en bättre värld.

IM Göteborg bedriver verksamhet och fungerar som en samlingspunkt för volontärer och medlemmar lokalt. Vi arbetar med integration och information/insamling. Vill du engagera dig? Här kan du läsa mer om IM Göteborgs volontärverksamheter.

Lokalföreningen drivs av medlemmar. Som medlem gör du IM starkare. Våra argument väger tyngre och möjligheterna att påverka utvecklingen i samhället ökar. Dessutom är du med och påverkar hur organisationen arbetar genom rösträtt på årsmötet.

Vill du kontakta styrelsen för IM Göteborg når du oss på goteborg.lf@imsweden.org

Styrelse
Elin Gunnarsson, ordförande
Anna Vikström, vice ordförande
Ann Berntsson, kassör
Samir Kadic, sekreterare
Lova Pettersson, suppleant

Valberedning
Martin Persebo, Sofia Mellberg och Lotten Beck-Friis. Kontakt: mpersebo@gmail.com

Revisor
Ann Warmenius

På gång i Göteborg