Vi tror på ett starkt civilsamhälle och vi vill vara en arena för engagemang för en bättre värld.

IM Laholm bedriver verksamhet och fungerar som en samlingspunkt för volontärer och medlemmar lokalt. Huvudfokus i vårt arbete är insamling och information. Integrationsarbete bedrivs genom andra organisationer där vi som enskilda personer deltar. Vill du engagera dig? Varmt välkommen att kontakta oss.

Lokalföreningen drivs av medlemmar. Som medlem gör du IM starkare. Våra argument väger tyngre och möjligheterna att påverka utvecklingen i samhället ökar. Dessutom är du med och påverkar hur organisationen arbetar genom rösträtt på årsmötet.

Kontaktperson
Bertil Gustafsson
0430-430 85
bertilgu@hotmail.se

Vill du kontakta styrelsen för IM Laholm når du oss på laholm.lf@imsweden.org.

Styrelse
Bertil Gustafsson (ordförande)
Lena Sjöstrand (vice ordförande)
Ann-Christin Wallin (protokollförare)
Pia Petersson (kassör)
Milica Stojovska (ersättare)

På gång i Laholm