IMs regionkontor ligger i Panajachel, Guatemala. Kontoret har övergripande ansvar för IMs stöd i hela regionen.

Personal
Kristina Jannerbo
Regionchef Centralamerika