IMs regionkontor för Mellanöstern ligger i Amman, Jordaniens huvudstad.

Personal
Christoffer Burnett Cargill
Regionchef Mellanöstern
Anna Enarsson
Landchef Palestina
Nancy Momani
F.d. landchef Jordanien