IMs regionkontor ligger i Lilongwe, Malawis huvudstad. Kontoret har övergripande ansvar för verksamheten i Malawi, Zambia och Zimbabwe.

Personal
Dalitso Kubalasa
Regionchef södra Afrika
Steve Tahuna
Landchef Malawi