IM är en svensk demokratisk medlemsorganisation där det årliga årsmötet är organisationens högsta beslutande organ.

IMs lokalföreningar leds av lokala styrelser som, tillsammans med ombuden till IMs nationella årsmöte, väljs på lokalföreningens årsmöte av medlemmarna i lokalföreningen.

En stor del av IMs nationella verksamhet bärs av lokalföreningar genom medlemmar och volontärer som bedriver verksamhet inom områdena social inkludering, insamling och engagemang. IMs föreningsutvecklare finns stöd i arbetet men verksamheterna ägs och drivs av lokaföreningarna själva.