IM är en svensk demokratisk medlemsorganisation där det årliga årsmötet är organisationens högsta beslutande organ.

IMs lokalföreningar leds av lokala styrelser som, tillsammans med ombuden till det nationella årsmötet, väljs på lokalföreningens årsmöte av medlemmarna i lokalföreningen.

En stor del av IMs nationella verksamhet bärs av lokalföreningar genom medlemmar och volontärer som bedriver verksamhet inom områdena integration, insamling, information och fair trade. Till sitt stöd har de anställda medarbetare vilkas arbete utgår från huvudkontoret i Lund och från regionkontor runt om i landet.