Medlemsorganisationen

IM är en svensk demokratisk medlemsorganisation där det årliga årsmötet är organisationens högsta beslutande organ.

IMs lokalföreningar leds av lokala styrelser som, tillsammans med ombuden till IMs nationella årsmöte, väljs på lokalföreningens årsmöte av medlemmarna i lokalföreningen.

En stor del av IMs nationella verksamhet bärs av lokalföreningar genom medlemmar och volontärer som bedriver verksamhet inom områdena social inkludering, insamling och engagemang. IMs föreningsutvecklare finns stöd i arbetet men verksamheterna ägs och drivs av lokalföreningarna själva.

BLI MEDLEM

Lokalföreningar

Här hittar du mer information om IMs lokalföreningar och lokalgrupper.

Medlemsresa

Vart annat år arrangerar IM en resa till något av våra verksamhetsländer.