IMs medlemsresa

Vart annat år arrangerar IM en resa till något av våra verksamhetsländer. Resan är för medlemmar som betalar självkostnadspris. Resan är mycket populär, så håll utkik efter nästa tillfälle!

IMs medlemsresa 2020

På grund av den rådande Covid-19 pandemin är medlemsresan framskjuten. Vi har just nu inte någon preliminär tid för när resan blir av. Vi uppdaterar här när vi vet mer.