Vi tror på ett starkt civilsamhälle, och vi vill därför vara en arena för engagemang för en bättre värld.

Lokalföreningen IM Linköping är den samlande plattformen för volontärverksamheter och medlemmar i Östergötland. Lokalföreningens uppgift är att verka lokalt utifrån IMs stadgar och att bedriva en verksamhet som är ett uttryck för IMs värderingar och grundtanken om medmänsklighet.

Som medlem i IM har du inflytande i organisationen och rösträtt vid våra årsmöten. Du är med och väljer lokal och nationell styrelse. När du blir medlem i IM central och bor i Östergötland kopplas ditt medlemskap automatiskt till IM Linköping. För att bli medlem klicka här. IM blir en starkare röst med många medlemmar!

Kontaktperson
Gunilla Broberg, ordförande
linkoping.lf@imsweden.org

På gång i Linköping