IM Lunds lokalförenings uppgift är att verka lokalt utifrån IMs stadgar och att bedriva en verksamhet som är ett uttryck för IMs värderingar. Grundtanken med arbetet är medmänsklighet.

IM Lunds lokalförenings uppgift är att verka lokalt utifrån IMs stadgar och att bedriva en verksamhet som är ett uttryck för IMs värderingar. Grundtanken med arbetet är medmänsklighet.

Föreningen grundades 2012. Som medlem gör du IM starkare. Våra argument väger tyngre och möjligheterna att påverka utvecklingen i samhället ökar. Dessutom är du med och påverkar hur lokalföreningen arbetar genom rösträtt på årsmötet som äger rum i februari.

Torsdagen den 13 februari klockan 18.30 har lokalföreningen sitt årsmöte på, Fabriksgatan 2 F i Lund. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 30 januari. Här hittar ni handlingarna till mötet: Årsmöte 2020 dagordning, Valberedningens förslag ny styrelse 2020, Verksamhetsberättelse 2019, Ekonomisk rapport 2019 Lunds lf, Verksamhetsplan IM Lunds lokalförening 2020 och Budget 2020 Lund.

Verksamheterna i Lund drivs av volontärer som genom sitt engagemang bidrar till ett bättre samhälle både lokalt och globalt. Vi arbetar med social inkludering genom språkfika, läxhjälp på två skolor (Östra Torn och Fågelskolan) samt hantverksgrupper. IMs lokalförening i Lund har även startat Vänskapa Unga och Vänskapa Familj där etablerade familjer träffar nyanlända unga och familjer. Vi har dessutom en seconhandbutik, IM-tian. Volontärerna i respektive verksamhet träffas en gång i månaden för att utveckla aktiviteterna.

Varje år bjuder vi in till en julmarknad för att samla in medel till IMs verksamheter.

Varje termin har vi ett medlemsmöte med föredrag om intressanta ämnen. Varje termin bjuder föreningen dessutom in till informationsmöte om vad det innebär att vara volontär för IM.

Under flera år har föreningen i samarbete med Lunds kommun deltagit i ljusmanifestation kring sista november. Vi har också under flera år samlat in medel till Världens Barn.

Vill du kontakta styrelsen för IM Lunds lokalförening når du oss på lund.lf@imsweden.org.

Styrelsen IMs lokalförening i Lund
På bilden från vänster: Katarina Lenze, Boel Olsson, Birgitta Rosen, Anna Steffen, Kristina Persson, Ingela Tordenmalm, Kerstin Gustafsson, Inga-Lill Persson, Sara Meurling och Jan Eric Andersson.

Styrelse
Inga-Lill Persson (ordförande)
Jan Eric Andersson (vice ordförande)
Ingela Tordenmalm (sekreterare)
Kristina Persson (kassör)
Anna Steffen (ledamot)
Katarina Lenze (ledamot)
Boel Olsson (ledamot)
Birgitta Rosen (suppleant)
Kerstin Gustafsson (suppleant)
Sara Meurling (suppleant)

På gång i Lund