Vi tror på ett starkt civilsamhälle och vi vill vara en arena för engagemang för en bättre värld!

IM:s lokalförening i Malmö bedriver verksamhet och fungerar som en samlingspunkt för volontärer och medlemmar lokalt. Huvudfokus i vårt arbete är att verka för ömsesidig integration.

För intresseanmälan angående att bli volontär i vår verksamheter kontakta styrelsen i Malmö på malmo.lf@imsweden.org.

Lokalföreningen drivs av medlemmar. Som medlem gör du IM starkare. Våra argument väger tyngre och möjligheterna att påverka utvecklingen i samhället ökar. Dessutom är du med och påverkar hur organisationen arbetar genom rösträtt på årsmötet.

Lokalföreningens arbete leds av styrelsen i samarbete med föreningsutvecklare.

Styrelse

Jill Andersson (Kassör)
Malinee Granhof (ledamot)
Hanna Eid (ledamot)
Fariborz Ghadir (samordnare)

Kontakta styrelsen i Malmö:
malmo.lf@imsweden.org

På gång i Malmö