Vi tror på ett starkt civilsamhälle och vi vill vara en arena för engagemang för en bättre värld. IM bedriver verksamhet och fungerar som en samlingspunkt för volontärer och medlemmar lokalt. Vi arbetar med integration, insamling och information.

Nyköpings lokalförening drivs av medlemmar. Som medlem gör du IM starkare. Våra argument väger tyngre och möjligheterna att påverka utvecklingen i samhället ökar. Dessutom är du med och påverkar hur organisationen arbetar genom rösträtt på årsmötet.

IM i Nyköping träffas varje månad, öppet för medlemmar och intresserade. Vi träffas på ABF Östra Kvarngatan 8. Se mer information i vår evenemangskalender ”På gång” här på hemsidan. Välkomna!

Vill du kontakta styrelsen för IM Nyköping Oxelösund når du oss på nykoping.lf@imsweden.org.

Styrelse
Titti Hadders Lindahl (ordförande)
Alexandra Westin (kassör)
Susanne Johansson
Viktoria Aspenberg

Valberedning
Per-Axel Nilsson, Lena Thörn

Revisor
Lena Thörn

På gång i Nyköping