Vi tror på ett starkt civilsamhälle, och vi vill därför vara en arena för engagemang för en bättre värld. Vill du också vara med? Hör av dig!

Lokalföreningen IMs lokalförening Umeås (IM Umeå) uppgift är att verka lokalt utifrån IMs stadgar och att bedriva en verksamhet som är ett uttryck för IMs värderingar. Grundtanken med arbetet är medmänsklighet. Läs mer om IMs stadgar här.

Verksamheten bedrivs av volontärer som genom sitt engagemang bidrar till ett bättre samhälle både lokalt och globalt. Det lokala arbetet sträcker sig från möten mellan personer med och utan funktionshinder, att bryta äldre människors ensamhet samt att verka för antirasism och medmänsklighet. Vi ordnar bland annat informationskvällar och deltar i olika gemensamma evenemang med IM Sverige.

Nyheter och evenemang annonseras på vår Facebook-sida. Information om vår verksamhet går också att få via besök i vår IM Fair Trade butik. Läs om IM i Umeå i Västerbottens-Kuriren.

IM Umeå samlar medlemmar i IM som bor i Umeå, Vännäs, Robertsfors, Bjurholm, Nordmaling och Vindeln. Lokalföreningen i Umeå nybildades i Umeå 2016. Här finns vårt Årsmöteprotokoll 2017.

Som medlem i IM har du inflytande i organisationen och rösträtt vid våra årsmöten. Du är med och väljer lokal och nationell styrelse. IM blir en starkare röst med många medlemmar!

Lokalföreningens styrelse
Lokalföreningens arbete leds av styrelsen i samarbete med regionkontoret Nord.

Styrelse
Hannah Diverde (ordförande)
Stefan Andersson (kassör)
Ingrid Westerberg-Eriksson (ledamot)
Joakim Pasma (ledamot)
Anna Bohman (ledamot)
Petra Molin (suppleant)
Valter Larsson (suppleant)
Annika Homman (suppleant)
Zohreh Abbasi (suppleant)
Monica Mattsson (suppleant)

Revisorer
Lena Wikström
Monica Wännström

Valberedning
Jenni Jonasson (sammankallande)
Marianne Fridh

På gång i Umeå

Bli medlem