Vi tror på ett starkt civilsamhälle och vi vill vara en arena för engagemang för en bättre värld.

IM Varberg bedriver verksamhet och fungerar som en samlingspunkt för volontärer och medlemmar lokalt.

Lokalföreningen drivs av medlemmar. Som medlem gör du IM starkare. Våra argument väger tyngre och möjligheterna att påverka utvecklingen i samhället ökar. Dessutom är du med och påverkar hur organisationen arbetar genom rösträtt på årsmötet.

Vill du engagera dig?
Vi tar gärna emot fler volontärer till våra integrationsverksamheter! Detta är en öppen och dynamisk grupp som har tagit form. Vi menar att ”ju fler vi är, desto fler grupper skulle vi kunna starta”.

Kontakt
Birgitta Östlin – ordförande i lokalföreningen
birgitta.ostlin@telia.com
0340-839 71

Vill du kontakta styrelsen för IM Varberg når du oss på varberg.lf@imsweden.org.

Styrelse
Birgitta Östlin (ordförande)
Ivan Johansson (kassör)
Vanja Eriksson (sekreterare)
Märit Bäck (ledamot)
Maria Jönsson (ledamot)
Iréne Persson (ersättare)
Kerstin Lagerstedt (adjungerad ledamot)

Valberedning
Iréne Persson

Revisorer
Stig Svensson
Eva Andersson (ersättare)

På gång i Varberg