Lokalförening Falkenberg

Vi tror på ett starkt civilsamhälle och vi vill vara en arena för engagemang för en bättre värld.

IM Falkenberg bedriver verksamhet och fungerar som en samlingspunkt för volontärer och medlemmar lokalt. Vår verksamhet idag består huvudsakligen av Språkcafé för nyanlända och samtalshjälp vid ordinarie SFI-undervisning. Vår ambition är också att utöka vår lokala verksamhet med Rådrum, det vill säga frivilligbaserad kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgivning för personer som är nya i Sverige.

Lokalföreningen drivs av medlemmar. Som medlem gör du IM starkare. Våra argument väger tyngre och möjligheterna att påverka utvecklingen i samhället ökar. Dessutom är du med och påverkar hur organisationen arbetar genom rösträtt på årsmötet.

Vill du engagera dig?
Vi tar gärna emot fler volontärer till våra integrationsverksamheter! Detta är en öppen och dynamisk grupp som har tagit form. Vi menar att ”ju fler vi är, desto fler grupper skulle vi kunna starta”.

Kontakt
Hans-Anders Andersson – ordförande i lokalföreningen
haa461224@gmail.com
0733-878100

Vill du kontakta styrelsen för IM Falkenberg når du oss på falkenberg.lf@imsweden.org.

Styrelse
Hans-Anders Andersson (ordförande)
Naeel Alkeid (kassör)
Elisabet Nordbeck (sekreterare)
Roger Karlsson (ledamot)
Marianne Bresche (ledamot)

Valberedning
Gudrun Dahlqvist Carlstedt

Revisor
Jens Bloch-Jörgensen