Lokalförening Falkenberg

Vi tror på ett starkt civilsamhälle och vi vill vara en arena för engagemang för en bättre värld.

IMs lokalförening i Falkenberg är aktiv inom integration. Vi driver Språkcafé sedan 2014, många medlemmar är aktiva Språkvänner och flera medlemmar är i normala tider samtalspartners på SFI. I november 2020 hade vi planerat att starta upp RådRums-verksamhet, men den andra Coronavågen kom emellan och vi har blivit tvungna att avvakta med starten.

Språkcafé

Språkcafét har sommaren 2020 bedrivits i trädgården till UngFbgs lokaler i korsningen Nygatan/Stationsgatan. Med höstens intåg flyttade vi in i UngFbgs lokaler på samma adress, men även för Språkcafét gjorde Coronas andravåg att vi var tvungna att pausa verksamheten. När vi kommer igång igen, förhoppningsvis någon gång under sommaren 2021, kommer Språkcafét att vara öppet onsdagar klockan 11.00-13.00.

Om Du under tiden vill ha någon att prata svenska med via till exempel Zoom, Teams, Whats App eller Messenger, kontakta Hans-Anders på 0733-878100 eller haa461224@gmail.com så försöker vi ordna det!

RådRum

RådRum kommer att erbjuda frivilligbaserad, kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgivning för personer som är nya i Sverige. Det övergripande målet är att öka människans tillit till och delaktighet i samhället samt att stärka egenmakten.

RådRum kommer, när Corona är över, att finnas varje måndag klockan 16.30-18.30 på andra våning i Stadsbibliotekets lokaler, Holgersgatan 7. Vi kommer att meddela till exempel på biblioteket när vi startar RådRum.

Vill du engagera dig?
Vi tar gärna emot fler volontärer till våra integrationsverksamheter! Detta är en öppen och dynamisk grupp som har tagit form. Vi menar att ”ju fler vi är, desto fler grupper skulle vi kunna starta”.

Kontakt
Hans-Anders Andersson – ordförande i lokalföreningen
haa461224@gmail.com
0733-878100

Vill du kontakta styrelsen för IM Falkenberg når du oss på falkenberg.lf@imsweden.org.

Styrelse
Hans-Anders Andersson (ordförande och sekreterare)
Naeel Alkeid (kassör)
Jens Bloch-Jörgensen (ledamot)
Marianne Bresche (ledamot)
Roger Karlsson (ledamot)
Lars-Erik Mattisson (suppleant)

Valberedning
Gudrun Dahlqvist Carlstedt

Revisor
Anders Lindström
Malin Hellenäs (suppleant)