Lokalförening Falkenberg

Vi tror på ett starkt civilsamhälle och vi vill vara en arena för engagemang för en bättre värld.

IMs lokalförening i Falkenberg är aktiv inom integration. Vi driver Språkcafé sedan 2014, många medlemmar är aktiva Språkvänner och flera medlemmar är i normala tider samtalspartners på SFI. I november 2020 hade vi planerat att starta upp RådRumsverksamhet, men den andra Coronavågen kom emellan och vi har blivit tvungna att avvakta med starten. Med Folkhälsomyndighetens besked i september 2021 hoppas vi kunna komma igång med RådRum under oktober månad 2021.

Språkcafé

Språkcafét har sommaren 2021 bedrivits i trädgården till UngFbgs lokaler i korsningen Nygatan/Stationsgatan. Under hösten kommer vi att flytta in i UngFbgs lokaler på samma adress, men vi kommer även att erbjuda språkpromenader och digital språkfika. Språkcaféet är öppet onsdagar klockan 11–13.

Kontakta Hans-Anders på 0733-878100 eller haa461224@gmail.com för mer information.

RådRum

RådRum kommer att erbjuda frivilligbaserad, kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgivning för personer som är nya i Sverige. Det övergripande målet är att öka människans tillit till och delaktighet i samhället samt att stärka egenmakten.

RådRum kommer, förhoppningsvis med start i oktober 2021, att finnas varje måndag klockan 16.30–18.30 på andra våning i Stadsbibliotekets lokaler, Holgersgatan 7. Vi kommer att meddela, bland annat, på biblioteket när vi startar RådRum.

Vill du engagera dig?
Vi tar gärna emot fler volontärer till våra integrationsverksamheter! Detta är en öppen och dynamisk grupp som har tagit form. Vi menar att ”ju fler vi är, desto fler grupper skulle vi kunna starta”.

Kontakt
Hans-Anders Andersson – ordförande i lokalföreningen
haa461224@gmail.com
0733-878100

Vill du kontakta styrelsen för IM Falkenberg når du oss på falkenberg.lf@imsweden.org.

Styrelse
Hans-Anders Andersson (ordförande och sekreterare)
Naeel Alkeid (kassör)
Jens Bloch-Jörgensen (ledamot)
Marianne Bresche (ledamot)
Roger Karlsson (ledamot)
Lars-Erik Mattisson (suppleant)

Valberedning
Gudrun Dahlqvist Carlstedt

Revisor
Anders Lindström
Malin Hellenäs (suppleant)