Lokalförening Jönköping

IM Jönköping/Huskvarna lokalförenings uppgift är att verka lokalt utifrån IMs stadgar och att bedriva en verksamhet som är ett uttryck för IMs värderingar. Grundtanken med arbetet är medmänsklighet.

Som medlem gör du IM starkare. Våra argument väger tyngre och möjligheterna att påverka utvecklingen i samhället ökar. Dessutom är du med och påverkar hur lokalföreningen arbetar genom rösträtt på årsmötet som äger rum i februari.

Verksamheterna i Smedbyn och på Sofiagården drivs av volontärer som genom sitt engagemang bidrar till ett bättre samhälle både lokalt och globalt genom att arbeta för social inkludering och för ett stärkt civilsamhälle. I Smedbyn arbetar vi med integration genom att bedriva språkcafé på torsdagar, där vi bedriver läxhjälp och tillsammans med deltagare hittar på aktiviteter och umgås. På Sofiagården har vi studiecirklar med temat IMs arbete i världen, samt torgkaffe två gånger per termin på Västra torgets lördagsmarknad där intäkterna går direkt till IMs insamlingskonto.

Tillsammans med den lokala fotbollsklubben Huskvarna FF och Jönköpings kommun har lokalföreningen nyligen blivit beviljade projektmedel för att etablera en medborgardriven mötesplats med medborgarservice i Huskvarna. Målsättningen är att mötesplatsen är öppen 1-2 gånger i veckan där invånare kan mötas och få tillgång till medborgarservice i sitt närområde.

Exempel på andra händelser under året är t ex medlemsmöten, marknader med mera.

Vill du kontakta styrelsen för IM Jönköping på jonkoping.lf@imsweden.org