Lokalförening Malmö

Vi tror på ett starkt civilsamhälle och vi vill vara en arena för engagemang för en bättre värld!

Vi tror på ett starkt civilsamhälle och vi vill vara en arena för engagemang för en bättre värld!

IM Malmö består av volontärer som tillsammans arbetar för ömsesidig integration och en medmänskligare värld.

Våra aktiviteter

Våra populära språkfikor finns på

  • Limhamns bibliotek på måndagar, 17.30-19.00
  • Malmö stadsbibliotek på tisdagar, 17.30-19.00

På språkfikorna möts volontärer och deltagare som vill träna på att prata svenska. Samtalsämnena handlar om allt möjligt och ger förutom språkträning, en möjlighet att lära mer om varandras hemländer och kulturer.

I år har vi också startat IM Young som syftar till att stärka unga människors aktivism och engagemang i samhällsfrågor.

Vi arbetar för att starta en secondhandbutik i Malmö och letar efter lämplig lokal. Syftet är att bidra till minskad miljöpåverkan, minska ekonomisk ojämlikhet, skapa en välkomnande mötesplats och bidra till att finansiera IMs arbete i Sverige och världen.

Engagera dig!

Vill du också vara med? Vi tar väldigt gärna emot fler volontärer. Hör av dig till styrelsen i Malmö på malmo.lf@imsweden.org.

Lokalföreningen drivs av medlemmarna. Som medlem gör du IM starkare. Våra argument väger tyngre och möjligheterna att påverka utvecklingen i samhället ökar. Dessutom är du med och påverkar hur organisationen arbetar genom rösträtt på årsmötet.

Verksamhetsberättelse IM Malmö 2021-2022

Kontakta styrelsen i Malmö:
malmo.lf@imsweden.org