Lokalförening Malmö

Vi tror på ett starkt civilsamhälle och vi vill vara en arena för engagemang för en bättre värld!

IM:s lokalförening i Malmö bedriver verksamhet och fungerar som en samlingspunkt för volontärer och medlemmar lokalt. Huvudfokus i vårt arbete är att verka för ömsesidig integration.

För intresseanmälan angående att bli volontär i vår verksamheter kontakta styrelsen i Malmö på malmo.lf@imsweden.org.

Lokalföreningen drivs av medlemmar. Som medlem gör du IM starkare. Våra argument väger tyngre och möjligheterna att påverka utvecklingen i samhället ökar. Dessutom är du med och påverkar hur organisationen arbetar genom rösträtt på årsmötet.

Lokalföreningens arbete leds av styrelsen i samarbete med föreningsutvecklare.

Styrelse

Malinee Granhof (Ordförande)

Fariborz Ghadir (Vice ordförande)

Jill Andersson (Kassör)

Micha Widerberg Serak (ledamot)

Anton Bergdahl (ledamot)

Ingrid Schaar (ledamot)

Diana Panah (ledamot)

Hardy Gilli (ledamot)

Kontakta styrelsen i Malmö:
malmo.lf@imsweden.org