Lokalförening Örebro

Vi tror på ett starkt civilsamhälle och vi vill vara en arena för engagemang för en bättre värld. IM Örebro bedriver verksamhet och fungerar som en samlingspunkt för volontärer och medlemmar lokalt. Huvudfokus i vårt arbete är integration, insamling och information.

IM i Örebro träffas varje månad, öppet för medlemmar och intresserade. Se mer information i vår evenemangskalender ”På gång” här på hemsidan. Vill du engagera dig, varmt välkommen att kontakta oss.

Lokalföreningen drivs av medlemmar. Som medlem gör du IM starkare. Våra argument väger tyngre och möjligheterna att påverka utvecklingen i samhället ökar. Dessutom är du med och påverkar hur organisationen arbetar genom rösträtt på årsmötet.

Vill du kontakta styrelsen för IM Örebro når du oss orebro.lf@imsweden.org.

Styrelse

Margareta Bratt (ordförande, kassör)

Eliabeth Brynge (ledamot)

Birgitte Thaning (sekreterare)

Eva-Cajsa Hessey (ledamot)

Lars Thaning (ledamot)

Valberedning

Margareta Lindblad

Lisbeth Boberg