Lokalförening Växjö

Vi tror på ett starkt civilsamhälle, och vi vill därför vara en arena för engagemang för en bättre värld.

Lokalföreningen IM Växjö är den samlande plattformen för volontärverksamheter och medlemmar i Växjö kommun. Till lokalföreningen tillhör även lokalgruppen Kronoberg (St Sigfrids folkhögskola).

Lokalföreningens uppgift är att verka lokalt utifrån IMs stadgar och att bedriva en verksamhet som är ett uttryck för IMs värderingar och grundtanken om medmänsklighet.

Som medlem i IM har du inflytande i organisationen och rösträtt vid våra årsmöten. Du är med och väljer lokal och nationell styrelse. När du blir medlem i IM och bor i Växjö kommun kopplas ditt medlemskap automatiskt till IM Växjö. För att bli medlem klicka här. IM blir en starkare röst med många medlemmar!

Verksamhetsgruppen i Växjö

Vi anordnar loppisar och julmarknader. Tillsammans jobbar vi för insamling till IM men träffas även för den sociala gemenskapen. Vi träffas ojämna veckor, torsdagar kl 15 i Domkyrkocentrum med information och fika.

Välkommen att delta. Kontakta: vaxjo.lf@imsweden.org

IM Växjös Facebooksida finns här – följ och gärna för att veta vad som är på gång!

Ordförande IM Växjö
Birgitta Peters-Danielsson
birgitta.pd@gmail.com
072-738 77 11

Verksamhetsgruppen Kronoberg

Kronobergsgruppen anordnar Kvinnofrukost på S.t Sigfrids Folkhögskola. Cirka 100 personer deltar varje gång. Pengarna går till specifika IM projekt. Gruppen kommer även gärna till föreningar och församlingar och säljer IMs varor samt berättar om IM.

Det finns behov av fler volontärer i Kronobergsgruppen. Kontakta Märta om du vill ge av din tid!

Kontaktperson
Märta Fredrikson
Tunvägen 12, 352 49 Växjö
0470-656 86

Birgit Carlsson (vice kontaktperson)
Stora Hultvägen 1
352 63 Växjö
0470-630 61