Lokalgrupp Falun

Välkommen till IM-gruppen i Falun!

Vill du engagera dig för IM? Vill du hjälpa till vid aktiviteter och insamlingar? Vill du träffa likasinnade och göra något tillsammans? Då får du gärna höra av dig till IMs kontaktperson i Falun. Alla intresserade är välkomna, kontakta oss!

Kontaktperson
Ing-Marie Jönsson
Blåsippsvägen 2
791 38 Falun
ing-mari.jo@hotmail.com
073-587 66 83

Prinsessorna tillverkas av Ing-Marie Jönsson i Falun och säljs till förmån för IMs arbete i att stärka flickors rättigheter. 150 kronor/styck. Vid intresse hör av dig till ing-mari.jo@hotmail.com

https://www.imsweden.org/wp-content/uploads/2019/04/prinsessan.jpg