Välkommen till IM-gruppen i Falkenberg!

IM Falkenberg är en aktiv grupp som engagerar sig inom integration. Är du intresserad av att bli volontär, kontakta oss!

Kontaktperson
Marianne Bresche
marianne.bresche@bredband.net
0346-19070

På gång i Falkenberg