Välkommen till IMs lokalgrupp i Karlskrona!

Vill du engagera dig för IM i Karlskrona, varmt välkommen att kontakta oss.

Kontaktperson
Ingalill Johansson
ihj1900@hotmail.com
0455-16801

På gång i Karlskrona