Vi tror på ett starkt civilsamhälle och vi vill vara en arena för engagemang för en bättre värld.

IM i Varberg bedriver verksamhet och fungerar som en samlingspunkt för volontärer och medlemmar lokalt.

Vill du engagera dig?
Vi tar gärna emot fler volontärer till våra integrationsverksamheter! Detta är en öppen och dynamisk grupp som har tagit form. Vi menar att ”ju fler vi är, desto fler grupper skulle vi kunna starta”.

Kontakt
Birgitta Östlin
birgitta.ostlin@telia.com
0340-839 71

På gång i Varberg