Styrelse & Ledningsgrupp

Styrelse: styrelsen@imsweden.org
Ordförande: lave.beck-friis@imsweden.org
Valberedning: valberedningen@imsweden.org

Medlemsinitiativet

Är du medlem och vill tycka till om något? Genom medlemsinitiativet kan du ge förslag och ställa frågor kring IMs organisation och verksamhet mellan årsmöten.

Tyck till
Lave Beck-Friis
Lave Bewck-Friis IMs Gneralsekreterare
Ordförande

Lave är före detta advokat och delägare i Wistrand Advokatbyrå. Dessförinnan var han chefsjurist på Rederiaktiebolaget Transatlantic. Vid sidan av sitt arbete har han varit och är engagerad i MR-frågor. Lave har bl.a. deltagit i olika projekt som genomförts av Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ-S) t.ex. framtagandet av rekommendationer för ryska domare av tillämpningen av artikel 6 (rätt till en rättvis rättegång) i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lave har också suttit i styrelsen för IMs lokalförening i Göteborg och är engagerad som volontär i en av IMs Tala Svenska-grupper och i Göteborg.

Karin Wallin
Karin Wallin IMs styrelse
1:a vice ordförande

Karin har en magisterexamen i statsvetenskap och internationellt utvecklingssamarbete. Hon är medlem i IM sedan 2002, och har hållt utbildningar om fair trade för butiksvolontärer. Hon har även arbetat för Röda Korsets Ungdomsförbund, varit hållbarhetskonsult, Fairtrade City-samordnare och projektledare för flera internationella projekt, bland annat med en kommun i Namibia.

Aygül Kabaca
Aygül Kabaca, styrelseledamot
Ledamot

Legitimerad lärare med Masters i Mänskliga rättigheter och Utvecklingssamarbete. Är utbildningschef på Mångkulturellt centrum Sverige samt föreläser om rasism, normer och inkluderingsprocesser. Har arbetat för UNICEF, International Rescue Committee och Robert F. Kennedy Center for Human Rights. Särskilt intresse för kvinnor och barns rättigheter, rätten till utbildning och SRHR.

Pär Ivarsson
Pär Ivarsson, 2:a vice ordförande
2:a vice ordförande

Utbildad lärare. Gedigen bakgrund från internationellt utvecklingssamarbete från Latinamerika. IMs platschef i Centralamerika 2009-2011. Har haft chefspositioner hos Rädda Barnen och Röda Korset. 2012 sammanställde han rapporten ”Utveckling av IMs medlemsorganisation”, som legat till grund för flera förändringar i IM. Drivs av att försöka skapa bättre förutsättningar för människor i utsatta situationer att själva påverka sina egna liv och sin utveckling.

Mimmi Alladin
Mimmi Alladin, styrelseledamot
Ledamot

Mimmi är Business Unit-chef på ÅF Pöyry för Food&Pharma i Stockholm och har tidigare jobbat i ledande roller på Siemens, Saab Automobile och Volvo Aero. Hon har civilingenjörsexamen från Chalmers samt en kandidatexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. I sin yrkeskarriär har hon alltid varit engagerad i olika kommittéer och arbetsgrupper för frågor kring mångfald och jämställdhet. Hon har även varit mentor i organisationerna Mitt Liv för att stötta nyanlända in i arbetslivet samt ungdomsprogrammet The Good Talent i Botkyrka.

Gabi Björsson
Gabi Björsson IMs styrelse
Ledamot

Gabi är utbildad inom statsvetenskap och har jobbat med mänskliga rättigheter sedan mitten av 1980-talet inom organisationer i det civila samhället. Hon har erfarenhet av rättvise- och hållbarhetsfrågor, ledarskap inom den ideella sektorn, utvecklingssamarbete (främst i södra Afrika), SRHR och metodutveckling. Utöver det har Gabi lång erfarenhet av samarbete mellan Sida och Sidas ramorganisationer. Sedan början av 2000-talet arbetade Gabi som generalsekreterare för Afrikagrupperna fram till pensionen 2017. Hon tror på att en rättvis värld är möjligt genom en ömsesidig solidaritet mellan människor.

Eduardo Gran Villanueva Contreras
Eduardo Gran Villanueva Contreras, styrelseledamot
Ledamot

Fil. kand. i sociologi. Skolchef/rektor Folkhögskolan Hvilan. Eduardo kom till Sverige som 14-åring och har ett starkt engagemang för integrationsfrågor och mänskliga rättigheter. Han har varit programsekreterare inom Kristna Fredsrörelsen, chef för Demokrati och Mångfald på Södertälje kommun samt nationell verksamhetschef för Sensus studieförbund. Eduardo har erfarenhet av strategiskt arbete från sitt yrkesliv och ideella förtroendeuppdrag.

Christer Sjölund
Christer Sjölund IMs styrelse
Ledamot

Christer är utbildad civilekonom från Linköpings universitet. Han har haft olika ledande uppdrag inom Linköpings kommun. Bland annat informationschef, konsultdirektör och utvecklingsdirektör samt ställföreträdande kommundirektör. Christer har också ansvarat för övergripande hållbarhetsfrågor inkluderande folkhälsa och mänskliga rättigheter. Nämnas kan även uppdrag i olika bolagsstyrelser och förtroendeuppdrag inom idrotten. Är sedan förra året pensionär och vill bidra med sina erfarenheter inom ledning och styrning samt sitt engagemang i integrationsfrågor.

Reza Javid
Reza Javid IMs styrelse
Suppleant

Reza arbetar som finansiell verksamhetsanalytiker på Skaraborgs sjukhus med inriktning på hälsoekonomi. Han ideellt engagerad i en idrottsförening och ett par biståndsorganisationer, till exempel Svenska Afghanistankommittén. Han har även ett politiskt engagemang och sitter idag som förtroendevald i Region Örebro Län. De orättvisor och den ojämställdhet som Reza upplevde i sin barndom har gett honom ett intresse för globala frågor och ett driv att arbeta för utveckling och mänskliga rättigheter.

Karin Andersson
Karin Andersson IMs styrelse
Suppleant

Karin har mångårig erfarenhet av olika uppdrag inom FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och den idéburna sektorn. Just nu arbetar hon med flerspråkiga och nyanlända elever i Malmö stad. Tidigare har Karin haft olika uppdrag inom UNDP i Colombia, Kirgizistan och Ecuador och med olika organisationer från det civila samhället. Hon är mycket engagerad i  freds- och konfliktfrågor och FN:s  globala hållbarhetsmål.

Martin Nihlgård
Ola Richardsson
Ola Richardsson
Chef Kommunikation och påverkan
Anders Berg
Peter Joelsson