Styrelse och Ledningsgrupp

Anders Kompass

Snårestad, ordförande
Anders Kompass har arbetat med utvecklingsfrågor i närmare 40 år, både inom civilsamhället, FN-systemet och som diplomat. Han har medlat mellan regeringen och gerillan i El Salvador, öppnat FN-kontor för mänskliga rättigheter i flera länder och varit ambassadör i Guatemala. Läs en längre presentation här.

Gabi Björsson

Stockholm, förste vice ordförande,
Gabi är utbildad inom statsvetenskap och har jobbat med mänskliga rättigheter sedan mitten av 1980-talet inom organisationer i det civila samhället. Hon har erfarenhet av rättvise- och hållbarhetsfrågor, ledarskap inom den ideella sektorn, utvecklingssamarbete (främst i södra Afrika), sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och metodutveckling. Utöver det har Gabi lång erfarenhet av samarbete mellan Sida och Sidas ramorganisationer. Från början av 2000-talet fram till pensionen 2017 arbetade Gabi som generalsekreterare för Afrikagrupperna. Hon tror på att en rättvis värld är möjligt genom en ömsesidig solidaritet mellan människor.

Aygül Kabaca

Stockholm, andre vice ordförande,
Legitimerad lärare med masters i Mänskliga rättigheter och i Utvecklingssamarbete. Är utbildningschef på Mångkulturellt centrum Sverige samt föreläser om rasism, normer och inkluderingsprocesser. Har arbetat för Unicef, International Rescue Committee och Robert F Kennedy Center for Human Rights. Särskilt intresse för kvinnor och barns rättigheter, rätten till utbildning och Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Eduardo Gran Villanueva Contreras

Lund, ledamot,
Fil kand i sociologi. Skolchef/rektor på Folkhögskolan Hvilan. Eduardo kom till Sverige som 14-åring och har ett starkt engagemang för integrationsfrågor och mänskliga rättigheter. Han har varit programsekreterare inom Kristna Fredsrörelsen, chef för Demokrati och Mångfald på Södertälje kommun samt nationell verksamhetschef för Sensus studieförbund. Eduardo har erfarenhet av strategiskt arbete från sitt yrkesliv och ideella förtroendeuppdrag.

Reza Javid

Skövde, ledamot,
Reza arbetar som analytiker och hälsoekonom på Skaraborgs sjukhus inom Västra Götalandsregionen. Han är doktorand vid Göteborgs universitet och forskar på halvtid om digitaliseringens effekt på hälso- och sjukvården. Är ideellt engagerad i ett par andra föreningar däribland Svenska Afghanistankommittén. Har varit politiskt aktiv och haft förtroendeuppdrag i Örebro kommun och Region Örebro län. De orättvisor och den ojämställdhet som Reza upplevde i sin barndom har gett honom ett intresse för globala frågor och ett driv att arbeta för utveckling och mänskliga rättigheter.

Christer Sjölund

Stockholm, ledamot,
Christer är civilekonom utbildad vid Linköpings universitet. Har haft olika ledande uppdrag inom Linköpings kommun, bland annat som informationschef, konsultdirektör, utvecklingsdirektör samt ställföreträdande kommundirektör. Christer har också ansvarat för övergripande hållbarhetsfrågor inkluderande folkhälsa och mänskliga rättigheter. Även uppdrag i olika bolagsstyrelser och förtroendeuppdrag inom idrotten. Är pensionär och vill bidra med sina erfarenheter inom ledning och styrning samt sitt engagemang i integrationsfrågor.

Helene von Wachenfelt

Höör, ledamot,
Helene har varit engagerad inom IM sedan tidigt 90-tal, till en början som volontär, både i Sverige och utomlands. Under elva år var hon anställd på IM i olika funktioner, bland annat som volontärsamordnare, projektledare och enhetschef. Hon är utbildad inom språk, statsvetenskap och nationalekonomi och arbetar som internationell koordinator vid Lunds universitet. Under läsåret 20/21 är hon tjänstledig för att läsa ett magisterprogram i Ledarskap och offentlig organisation vid Malmö Universitet.

Karin Andersson

Malmö, suppleant,
Karin har mångårig erfarenhet av olika uppdrag inom FNs utvecklingsprogram (UNDP) och den idéburna sektorn. Arbetar med flerspråkiga och nyanlända elever i Malmö stad. Har haft olika uppdrag inom UNDP i Colombia, Kirgizistan och Ecuador och med olika organisationer i det civila samhället. Hon är mycket engagerad i freds- och konfliktfrågor och FNs globala hållbarhetsmål.

Nina Åxman

Västerås, ledamot,
Nina är Vice President Global Operations på Sandvik Rock Tools med ansvar för företagets globala försörjningskedja och produktion. Hon är civilingenjör i Industriell ekonomi och har sedan examen på Lunds Tekniska högskola haft en internationell ledarskapskarriär inom tekniktunga globala bolag. 2020 utsågs hon till Framtidens Kvinnliga Ledare av Ledarna/WES. Nu ser Nina fram emot att få använda sina kompetenser, erfarenheter och sitt nätverk från näringslivet till att stärka och utveckla IM. Hon brinner för att skapa ett välkomnande och inkluderande klimat i Sverige samt att stärka flickors och kvinnors rättigheter och ställning världen över.

Josefin Daleskog

Stockholm, suppleant,
Josefin har fil.kand. i socialantropologi och statsvetenskap och har sedan 2010 arbetat i olika roller på temat migration och integration. Hon arbetade på IM mellan 2010-2015 som chef för Stockholmskontoret, och är idag regional strateg när det gäller flyktingmottagande i Stockholms läns norra kommuner. Josefin vill bidra till styrelsens arbete med sin erfarenhet av IM som rörelse, sitt stora engagemang för och kunskap om integration, inkludering och delaktighet som IM arbetar med i Sverige.

Valberedning

Tove Holmström

Birthe Müller

John Tumpane

Mimmi Alladin

Suppleant

Sofia Emanuelsson

Ledningsgrupp