IMs nationella årsmöten är IMs högsta beslutande organ. På plats finns ombud från lokalföreningarna. Årsmötet ska äga rum varje år före maj månads utgång.

IMs nationella årsmöte 2019 kommer att äga rum på City Konferenscenter i Örebro 18-19 maj.

IMs styrelse lägger fram tre propositioner till årsmötet:

1) Ändring av §1 i stadgarna
2) Ändringar i stadgarna
3) Ombudsfördelning till det nationella årsmötet 2020

Propositioner till årsmötet 2019 hittar du här.

Årsmötet inleds 09.00 på lördagen den 18 maj med en utbildning kring antirasism och avslutas efter lunch på söndagen den 19 maj.

IM centralt bekostar resor och boende på hotell Hjalmar i Örebro fredag-söndag för alla valda ombud (deltagande i antirasismutbildningen är obligatorisk för att få boende från fredag). Bokning av boende görs av IM centralt och anges i anmälan som öppnar 1 mars.

Sista dag för att skicka in motioner är fredagen den 22 mars. Motioner skickas till styrelsen@imsweden.org eller till IM – Styrelsen, Box 45, 221 00 Lund.

Här hittar du våra tidigare årsmöten

Årsmöte 2018

Årsmöte 2017

Årsmöte 2016

Kontaktperson
Hanna Ekbladh
Hanna Ekblad
Processansvarig Föreningsutveckling