Hoppa till innehåll
Årsmöte 2022 i Lund. Medlemmar höjer sina röda röstkort

Vår organisation

IM är en demokratisk medlemsorganisation där det årliga årsmötet är organisationens högsta beslutande organ.

Organisationen är uppdelad i lokalföreningar från norr till söder. IM leds av den nationella styrelsen som väljs av medlemmarna på det nationella årsmötet.

Styrelsen delegerar det operativa arbetet till generalsekreteraren som arbetsleder IMs anställda. IM tillämpar en representativ demokratiform där lokalföreningarna utser ombud som representerar föreningarnas medlemmar på årsmötet. Lokalföreningarna leds av lokala styrelser som, tillsammans med ombuden till det nationella årsmötet, väljs på lokalföreningens årsmöte av medlemmarna i lokalföreningen.

En stor del av IMs nationella verksamhet bärs av lokalföreningar och lokalgrupper genom medlemmar och volontärer som bedriver verksamhet inom områdena integration, insamling, information.

Årsmöte 2024

Läs mer och anmäl dig till IMs årsmöte 2024 och var med och påverka IM, för ett mer rättvisa och jämlikt.

Läs mer och anmäl dig här