Inom regionen finns ca 900 medlemmar. Det finns ett regionkontor, flera lokalföreningar och olika aktivitetsgrupper.

I Region Öst arbetar IM med att skapa mötesplatser, att stärka civilsamhället och med Fair Trade. Detta gör vi genom integrationsfrämjande insatser, såsom språkcaféer, informationsspridning, kvinnogrupper och läxhjälp. Vi har också hantverksgrupper, kvinnofrukostar och marknader. Vår drivkraft är strävan efter ett antirasistiskt, öppet samhälle där människor stärks i mötet med varandra och ges möjligheter att delta på jämställda villkor. Vi vill skapa mötesplatser där hela samhället är representerat och alla känner sig välkomna.

IMs kursgård ligger i Vrigstad och fungerar som regionkontor för Region Öst. Där hålls flera av IMs kurser och vi träffas för regionträffar och inspirationsdagar. Kursgården fungerar också som pensionat för privata grupper, så välkomna att boka!

På gång i Småland/Östergötland

Kontaktperson
Annika Thelin
Annika Thelin
Regionchef Sverige/NE