IMs regionkontor för Mellanöstern ligger i Amman, Jordaniens huvudstad.

Personal
Anna Enarsson
Landchef Palestina
Nancy Momani
Regionchef Mellanöstern, samt Landchef Jordanien