IMs regionkontor i norra Sverige ligger i Umeå och startades upp i maj 2016, och är därmed IMs nyaste regionkontor!

Vi arbetar för att skapa verksamheter och sociala mötesplatser, anordnar föreläsningar och utbildningar, driver en Fair Trade butik och annan verksamhet som stärker och mobiliserar civilsamhället!

IMs vision är en medmänsklig och rättvis värld. Vi jobbar för ett öppet samhälle där människor stärks i mötet med varandra och ges möjligheter till att utveckla sig själv och andra. IM är en uttalad antirasistisk och rättighetsbaserad organisation som regelbundet strävar efter att förbättra sitt arbete inom dessa områden.

IMs arbete vilar på volontärer som ger av sin tid och engagemang men också på givare som ger ekonomiskt stöd, var med och bidra du också!

Kontaktperson
Davoud Mohamedi
Davoud Mohamedi
Projektkoordinator Region Nord

På gång i Norr

Bli volontär