Vi tror på ett starkt civilsamhälle och vi vill vara en arena för engagemang för en bättre värld.

IM Göteborg bedriver verksamhet och fungerar som en samlingspunkt för volontärer och medlemmar lokalt. Vi arbetar med integration, insamling, information och Fair Trade. Vill du engagera dig? Här kan du läsa mer om IM Göteborgs volontärverksamheter.

Lokalföreningen drivs av medlemmar. Som medlem gör du IM starkare. Våra argument väger tyngre och möjligheterna att påverka utvecklingen i samhället ökar. Dessutom är du med och påverkar hur organisationen arbetar genom rösträtt på årsmötet.

Vill du kontakta styrelsen för IM Göteborg når du oss på goteborg.lf@imsweden.org

Styrelse
Anne Thingvall (ordförande), Yrkesgruppen och Move It
Elin Gunnarsson (vice ordförande), Info- och eventgruppen
Maud Holmäng (kassör), IM Fair Trade/butiksgruppen
Nina Axelsson (sekreterare), Läxhjälpsgruppen
Lave Beck-Friis (ledamot), Yrkesgruppen och Tala svenska
Magnus Green (ledamot), Flyktingbesöksgruppen

Valberedning
Martin Persebo, Sofia Mellberg och Lotten Beck-Friis. Kontakt: mpersebo@gmail.com

Revisor
Ann Warmenius

På gång i Göteborg