Vi tror på ett starkt civilsamhälle, och vi vill därför vara en arena för engagemang för en bättre värld.

Lokalföreningen IM Växjö är den samlande plattformen för volontärverksamheter och medlemmar i Linköpings kommun. Lokalföreningens uppgift är att verka lokalt utifrån IMs stadgar och att bedriva en verksamhet som är ett uttryck för IMs värderingar och grundtanken om medmänsklighet.

Som medlem i IM har du inflytande i organisationen och rösträtt vid våra årsmöten. Du är med och väljer lokal och nationell styrelse. När du blir medlem i IM central och bor i Linköpings kommun kopplas ditt medlemskap automatiskt till IM Linköping. För att bli medlem klicka här. IM blir en starkare röst med många medlemmar!

Kontaktperson
Inger Persson
ingerev@telia.com
0722-35 30 90

Fair Trade-butik
I Linköping driver vi en Fair Trade-butik Bokhållaregatan 1. Vi som driver butiken är alla volontärer. Välkommen in och titta på våra fina fair trade-varor från bl a Indien, Thailand, Vietnam och Bolivia, men kom även in för att vila en stund eller prata lite. Ingen vanlig butik alltså! Genom butiken bedriver vi även integrationsarbete.

Kontakt 
IM Fair Trade butik
Bokhållaregatan 1, Linköping
013-14 41 38

På gång i Linköping