Välkommen till IMs lokalförening i Lund!

IM Lunds lokalförenings uppgift är att verka lokalt utifrån IMs stadgar och att bedriva en verksamhet som är ett uttryck för IMs värderingar. Grundtanken med arbetet är medmänsklighet.

Föreningen grundades 2012. Som medlem gör du IM starkare. Våra argument väger tyngre och möjligheterna att påverka utvecklingen i samhället ökar. Dessutom är du med och påverkar hur lokalföreningen arbetar genom rösträtt på årsmötet som äger rum i februari.

Verksamheterna i Lund drivs av volontärer som genom sitt engagemang bidrar till ett bättre samhälle både lokalt och globalt. Vi arbetar med integration, insamling, information, Fair Trade och läxhjälp. Volontärerna brukar träffas för respektive verksamhet en gång i månaden för att utveckla aktiviteterna.

  • Varje år bjuder vi in till en julmarknad för att samla in medel till IMs verksamheter.
  • Tre gånger om året ger vi ut ett medlemsblad med information från alla våra verksamheter.
  • Varje termin har vi ett medlemsmöte med föredrag om intressanta ämnen.

Under flera år har föreningen i samarbete med Lunds kommun deltagit i ljusmanifestation kring sista november. Vi har också under flera år samlat in medel till Världens Barn.

Vill du kontakta styrelsen för IM Lunds lokalförening når du oss på lund.lf@imsweden.org.

Styrelse
Birgitta Rosén (ordförande)
Kerstin Lindell (vice ordförande)
Ingela Tordenmalm (sekreterare)
Kristina Persson (kassör)
Jan Eric Andersson (ledamot)
Ulla Nobenius (ledamot)
Inger Wattsgård (ledamot)
Ewa Aksell (suppleant)
Gunilla Ekman Bengtsson (suppleant)
Mikael Sundqvist (suppleant)

På gång i Lund