Vi tror på ett starkt civilsamhälle och vi vill vara en arena för engagemang för en bättre värld!

IM:s lokalförening i Malmö bedriver verksamhet och fungerar som en samlingspunkt för volontärer och medlemmar lokalt. Huvudfokus i vårt arbete är att verka för ömsesidig integration.

För intresseanmälan angående att bli volontär i vår verksamheter kontakta styrelsen i Malmö på malmo.lf@imsweden.org.

Lokalföreningen drivs av medlemmar. Som medlem gör du IM starkare. Våra argument väger tyngre och möjligheterna att påverka utvecklingen i samhället ökar. Dessutom är du med och påverkar hur organisationen arbetar genom rösträtt på årsmötet.

Lokalföreningens arbete leds av styrelsen i samarbete med regionkontoret.

Styrelse
Charlotte Nilsson (ordförande)
Christina Marschall (vice ordförande)
Charlotta Nordström (kassör och ledamot)
Eva Dahl (ledamot)
Anders Dahlner (suppleant)
Sandra Johanne Selander (revisorssuppleant)

På gång i Malmö