Vi tror på ett starkt civilsamhälle och vi vill vara en arena för engagemang för en bättre värld.

IMs lokalförening i Stockholm bedriver verksamhet och fungerar som en samlingspunkt för volontärer och medlemmar lokalt. Huvudfokus i vårt arbete är att verka för ömsesidig integration.

Lokalföreningen drivs av medlemmar. Som medlem gör du IM starkare. Våra argument väger tyngre och möjligheterna att påverka utvecklingen i samhället ökar. Dessutom är du med och påverkar hur organisationen arbetar genom rösträtt på årsmötet.

Vill du kontakta styrelsen för IM Stockholm når du oss på stockholm.lf@imsweden.org.

Styrelse
Hanna Eberstein (ordförande)
Lucía Ramirez Tuesta (vice ordförande)
Homam Zraki (kassör)
Vera Atarodi (ledamot)
Martina Törnsten (ledamot)
Nasrin Ebrahimi (ledamot)
Ann-Lottie Ofbo (suppleant)
Aziz Diop (suppleant)

Revisorer
Anni Wiktorsson
Mårten Svensson

På gång i Stockholm