Styrelse & Ledningsgrupp

Styrelsen kontaktar du enklast via e-mail:
styrelsen@imsweden.org och IMs ordförande birthe.muller@imsweden.org

Medlemsinitiativet

Är du medlem och vill tycka till om något? Genom medlemsinitiativet kan du ge förslag och ställa frågor kring IMs organisation och verksamhet mellan årsmöten.

Tyck till
Birthe Müller
Ordförande

Arbetade 1980–1988 på IM som insamlings- och informationschef. Var även tidskriftsredaktör under några år med Britta Holmström som ansvarig utgivare. Birthe beskriver det som att IM format henne till den hon är i dag.

Hon har bland annat arbetat på Öresundskommittén i Köpenhamn, ansvarat för Malmö stads officiella internationella kontakter, varit verksamhetsledare för Röda Korsets Humanitetens Hus, ordförande i Hållbar Utveckling Skåne, initiativtagare till och projektledare för RådRum.

Nu är Birthe vice ordförande i fakultetsstyrelsen för Kultur och samhälle på Malmö Universitet, utöver uppdraget som IMs ordförande sedan 2013.

Inger Örtendahl
1:e vice ordförande

Tidigare ordförande i Vårdförbundet och TCO, barnsjuksköterska. Har varit volontär på ungdomsmottagning i Uganda. I dag pensionär och volontär i IM-butik. Intresseområden: demokrati, mänskliga rättigheter, rättvis handel.

Karin Wallin
2:a vice ordförande

Karin är magister i statsvetenskap och internationellt utvecklingssamarbete. Hon är medlem i IM sedan 2002, och har hållt utbildningar om fair trade för butiksvolontärer. Hon har även arbetat för Röda Korsets Ungdomsförbund, varit hållbarhetskonsult, Fairtrade City-samordnare och projektledare för flera internationella projekt, bland annat med en kommun i Namibia.

Aygül Kabaca
Ledamot

Legitimerad lärare med Masters i Mänskliga rättigheter och Utvecklingssamarbete. Är utbildningschef på Mångkulturellt centrum Sverige samt föreläser om rasism, normer och inkluderingsprocesser. Har arbetat för UNICEF, International Rescue Committee och Robert F. Kennedy Center for Human Rights. Särskilt intresse för kvinnor och barns rättigheter, rätten till utbildning och SRHR.

Eduardo Gran Villanueva Contreras
Ledamot

Fil. kand. i sociologi. Skolchef/rektor Folkhögskolan Hvilan. Eduardo kom till Sverige som 14-åring och har ett starkt engagemang för integrationsfrågor och mänskliga rättigheter. Han har varit programsekreterare inom Kristna Fredsrörelsen, chef för Demokrati och Mångfald på Södertälje kommun samt nationell verksamhetschef för Sensus studieförbund. Eduardo har erfarenhet av strategiskt arbete från sitt yrkesliv och ideella förtroendeuppdrag.

Görel Råsmark
Ledamot

Fysioterapeut med speciell inriktning på barn med funktionsnedsättningar. Har haft korta volontärsuppdrag för IM i Ramallah och Bukarest. Ledamot i styrelsen för OSAUI (den rumänska organisation som tar över IM:s arbete i Rumänien). Magisterexamen i psykologi. Skribent. Ickevåldstränare.

Karin Andersson
Suppleant

Karin har mångårig erfarenhet av olika uppdrag inom FNs utvecklingsprogram (UNDP) och den idéburna sektorn. Sedan 2014 arbetar hon med att stödja fredsprocessen i Colombia, som rådgivare och projektledare. Tidigare har Karin haft olika uppdrag inom UNDP i Kyrgyzstan och Ecuador och med olika organisationer från det civila samhället. Hon är mycket engagerad i frågor om mänskliga rättigheter och FNs utvecklingsmål och ser fram emot att bidra med sin mångåriga internationella erfarenhet i IMs styrelse.

Lave Beck-Friis
Ledamot

Lave är f.d advokat och delägare i Wistrand Advokatbyrå. Vid sidan av sitt arbete har han varit och är engagerad i MR-frågor. Lave har bl.a. deltagit i olika projekt som genomförts av Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ-S) t.ex. framtagandet av rekommendationer för ryska domare av tillämpningen av artikel 6 (rätt till en rättvis rättegång) i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Pär Ivarsson
Ledamot

Utbildad lärare. Gedigen bakgrund från internationellt utvecklingssamarbete från Latinamerika. IMs platschef i Centralamerika 2009-2011. Har haft chefspositioner hos Rädda Barnen och Röda Korset. 2012 sammanställde han rapporten ”Utveckling av IMs medlemsorganisation”, som legat till grund för flera förändringar i IM. Drivs av att försöka skapa bättre förutsättningar för människor i utsatta situationer att själva påverka sina egna liv och sin utveckling.

Mimmi Alladin
Suppleant

Mimmi är Business Unit-chef på ÅF Pöyry för Food&Pharma i Stockholm och har tidigare jobbat i ledande roller på Siemens, Saab Automobile och Volvo Aero. Hon har civilingenjörsexamen från Chalmers samt en kandidatexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. I sin yrkeskarriär har hon alltid varit engagerad i olika kommittéer och arbetsgrupper för frågor kring mångfald och jämställdhet. Hon har även varit mentor i organisationerna Mitt Liv för att stötta nyanlända in i arbetslivet samt ungdomsprogrammet The Good Talent i Botkyrka.

Reza Javid
Suppleant

Reza arbetar som finansiell verksamhetsanalytiker på Skaraborgs sjukhus med inriktning på hälsoekonomi. Han ideellt engagerad i en idrottsförening och ett par biståndsorganisationer, till exempel Afghanistankommittén. Han har även ett politiskt engagemang och sitter idag som förtroendevald i Region Örebro Län. De orättvisor och den ojämställdhet som Reza upplevde i sin barndom har gett honom ett naturligt intresse för globala frågor och ett driv att arbeta för utveckling och mänskliga rättigheter.

Martin Nihlgård
Martin Nihlgård
Tillförordnad generalsekreterare
Sara Fallström
Sara Fallström
Tf Global utvecklingschef
Anders Berg
No image graphic
Verksamhetschef
Josefina Rovan
Josefina Rovan
Insamlings- och Kommunikationschef
Peter Joelsson
Ann Bülow
Ann Bülow
Administrativ rådgivare