INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

  • IM
  • IM tycker
  • Kom med i IMs arbete för starka demokratier och jämlikhet

Kom med i IMs arbete för starka demokratier och jämlikhet

7 januari 2020 / Bistånd Demokrati Infokom

”Ingen ska lämnas utanför. Det är ett viktigt mål för IM.”

Martin Nihlgård, generalsekreterare IM
Martin Nihlgård
Generalsekreterare
Teodora del Carmen Vásquez

För en tid sedan hade vi på IM förmånen att få besök av Teodora del Carmen Vásquez. En kvinna från El Salvador som dömdes till 30 års fängelse för mordförsök efter ett missfall.

Hon hade redan en son, som var fem år när hon fängslades. När hon 2018 frigavs efter tio år hade sonen hunnit fylla 15.

Teodora arbetar nu för en av IMs partnerorganisationer som stödjer andra kvinnor som sitter fängslade och hon arbetar för att förändra lagen.

För snart ett år sedan träffade jag en annan stark ung kvinna, Urmila Chaudhary som bor i Nepal. Hon levde i livegenskap i 12 år fram till sin 18-årsdag, som en betalning av hennes föräldrars skulder.

Trots sina svåra upplevelser har hon inte gett upp utan lärt sig engelska och sociala medier och med dessa verktyg driver hon sina och andra flickors/unga kvinnors rättigheter genom en annan av IMs partnerorganisationer.

Dessa två kvinnor är några av de jag tänker på när jag hör Leave No One Behind – Ingen ska lämnas utanför.

När världens ledare skrev under Agenda 2030 och de 17 globala målen avgav de samtidigt just detta löfte: Ingen ska lämnas utanför. Det är ett viktigt mål i en värld där välståndet växer samtidigt som klyftorna ökar och där fattigdomen är långt ifrån utrotad.

Mer än 700 miljoner människor lever fortfarande i extrem fattigdom. Det finns andra förklaringar än fattigdom till att en del lämnas utanför, det handlar om diskriminering eller exkludering på grund av till exempel etnicitet, kön, funktionshinder eller sexuell läggning.

IM har som sina främsta målgrupper unga och kvinnor. Bland dessa arbetar vi med de som ofta lämnas utanför.

Det kan handla om flickor som gifts bort i Malawi, om personer med funktionsnedsättning som nekas tillträde till arbetsmarknaden i Moldavien eller om personer som utsätts för rasism i Sverige. När vi pratar om att alla ska med är detta några av de människor vi jobbar med.

IM vill se en värld med stark demokrati och full jämställdhet och jämlikhet. Välkommen att delta i detta arbete på olika sätt.

Du kan också stödja oss genom att köpa våra gåvokort med olika teman.
Tack för att du vill vara med och förändra världen till en plats där ingen lämnas utanför!