INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

Demokratin behöver ständigt värnas

12 april 2019 /

”Vi måste samverka för att stärka demokratin”

Martin Nihlgård, generalsekreterare IM
Martin Nihlgård
Generalsekreterare

Demokratin i världen är under attack. För trettonde året i rad minskar den. 50 länder har eller planerar att införa antidemokratiska lagar – och utvecklingen går allt snabbare.

Detta enligt rapporter från Amnesty och Freedom House.

Även en färsk studie från Göteborgs universitet pekar i samma oroande riktning: Allt fler länder i världen blir mindre demokratiska och mer auktoritära.

Det som gör det så förrädiskt och svårt att upptäcka är att förändringarna oftast sker diskret och i många små steg.

Bland annat genom att folkvalda politiker gradvis försvårar för eller tar makten över media och civilsamhälle.

För att motverka den här utvecklingen måste vi vara uppmärksamma. Vi behöver också samverka. Alla goda krafter måste arbeta tillsammans för att värna vårt demokratiska samhälle. För om demokratin hotas är hela samhället hotat.

IM samverkar både med andra organisationer och med företag för att bidra till en positiv utveckling. Ett exempel på samverkan är IMs deltagande i en stor demokratikonferens i Belgrad, anordnad av Civicus nu i april.

Civicus är ett globalt nätverk som samlar över 4 000 civilsamhällesorganisationer från 175 länder. Nätverkets syfte är att stärka civilsamhälle, medborgerliga aktiviteter och demokrati.

Det vi alla måste tänka på är att demokrati inte är något vi kan ta för givet. Den måste ständigt försvaras, värnas och utvecklas. Där har vi alla en uppgift, alla vi som tror på en medmänsklig och rättvis värld.