INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

  • IM
  • IM tycker
  • EU måste värna demokrati och kvinnors rättigheter

EU måste värna demokrati och kvinnors rättigheter

28 maj 2019 / EU

”Sätt press på de EU-länder som diskriminerar.”

Martin Nihlgård, generalsekreterare IM
Martin Nihlgård
Generalsekreterare

Glädjande i EU-valet i Sverige är att vi noterade det högsta valdeltagandet någonsin på drygt 53%. Det tråkiga är att nästan hälften fortfarande inte tar tillvara sin rättighet att rösta.

För IM är det viktigt att de invalda parlamentarikerna nu tar tag i några för oss centrala frågor:

  • IM vill se ett EU som värnar demokratisk utveckling i samtliga medlemsländer. Det måste sättas hård press på de länder som går i illiberal riktning. Det gäller länder som försöker öka kontrollen över media och domstolsväsende. Det gäller också länder som försvårar för människor att organisera sig och driva rättighetsfrågor. Inte minst måste olika minoritetsgruppers rättigheter noga bevakas.
  • IM vill se ett antirasistiskt Europa där främlingsfientlighet och förenklade beskrivningar av människor inte har någon plats. Ett Europa som tar tag i den diskriminering som fortfarande förekommer och ett EU som även här markerar mot länder som inte lever upp till det ansvaret.
  • IM vill se ett Europa med ett generöst bistånd, inriktat på fattigdomsbekämpning. Biståndsmedel ska inte gå till sådant som gränsbevakning eller knytas till avtal som snarare handlar om kortsiktiga vinstintressen än om utrotande av fattigdom.
  • IM vill se ett Europa där kvinnans rätt till sin egen kropp är självklar, med bevarad rätt till abort utan andra inblandade i beslutet än den direkt berörda kvinnan.
  • IM vill också se ett EU som tar klimatförändringarna på största allvar och stärker klimatarbetet både inom unionen och i samarbete med andra länder.

För att detta ska lyckas krävs att de högerpopulistiska och rasistiska partierna hålls utanför makten. De har oftast en agenda och värderingar som går tvärs emot våra ställningstaganden i dessa viktiga frågor.

Amanda Pietersen
Amanda Pietersen
Pressekreterare