• IM
  • IM tycker
  • För IM är det Internationella kvinnodagen varje dag

För IM är det Internationella kvinnodagen varje dag

8 mars 2019 /

"Under 2019 fortsätter vi att stärka kvinnors rättigheter, alla årets dagar."

Martin Nihlgård, Sverigechef IM
Martin Nihlgård
Generalsekreterare

På IM, Individuell Människohjälp, har vi länge haft ett särskilt fokus på kvinnor i vårt arbete. 2019 blir det ännu tydligare. Anledningen är att det fortfarande finns mycket kvar att göra vad gäller kvinnors rättigheter. Samtidigt behöver framstegen på jämställdhetsområdet försvaras varje dag.

Kvinnor har bara drygt 75 procent av mäns ekonomiska rättigheter och möjligheter visar en ny rapport från Världsbanken. Inte ens i Sverige där vi arbetat länge med jämställdhet tjänar kvinnor lika mycket som män.

Runt om i världen ser vi hur kvinnors rättigheter hotas och hur utvecklingen ibland går bakåt. Växande politiska krafter vill till exempel begränsa kvinnors rätt till sin egen kropp.

  • I USA under Trumpadministrationen tonas arbetet med kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa ner och Trump har strypt allt internationellt stöd till organisationer som arbetar med abortfrågor (den så kallade global gag rule).
  • I Ungern annonserade Viktor Orban 2018 att han skulle köra över universitetens självständighet och förbjuda genderstudier.
  • I många av de länder där IM arbetar ser vi också hur kvinnors rättigheter hotas. När regeringar försvårar arbetet som bedrivs av föreningar och civilsamhälle drabbas organisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och med hbtq-frågor värst.

Kvinnor som står upp för mänskliga rättigheter utsätts också mer för hot.

Men det sker positiva saker också

  • Under 2017 ändrades äntligen lagen både i Jordanien och Libanon så att män som våldtar inte längre kan undkomma straff genom att gifta sig med sitt offer. Fortfarande finns dock traditioner som försvårar lagens genomförande. Här kommer IM tillsammans med partners att fortsätta arbetet både för att skydda utsatta kvinnor och deras rättigheter, men också för att påverka regeringar att ta sitt ansvar.
  • Antalet barn som gifts bort minskar på flera håll i världen. Denna fråga arbetar IM och partners med i både Indien och Malawi. Allt för att stoppa den fruktansvärda tradition som går under namnet barnäktenskap, men som handlar om att flickor genom giftermål med äldre män utsätts för sexuella övergrepp och förlorar rätten till sin egen kropp.
  • Förra året släpptes äntligen Teodora del Carmen Vásques efter att ha suttit fängslad i elva år. Hon dömdes till 30 års fängelse efter att ha fött ett dött barn i El Salvador, som har en av världens hårdaste abortlagstiftningar. IM har nära följt fallet och vår partnerorganisation och andra föreningars påtryckningar gav till slut resultat.

Vi vet att bistånd till kvinnor ger bättre effekt och utveckling för fler.

Vi ser också hur vårt arbete ger resultat.

IM kommer 2019 att fortsätta och förstärka sitt arbete för kvinnors rättigheter, alla årets dagar. Välkommen med!