INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

  • IM
  • IM tycker
  • IM står upp för RFSL och rätten att få älska vem man vill

IM står upp för RFSL och rätten att få älska vem man vill

20 juni 2019 /

”IM paxar plats för RFSL och civilsamhället.”

Martin Nihlgård
Generalsekreterare

Vi ser runt om i världen hur civilsamhället på olika sätt hotas. De som står upp för mänskliga rättigheter skräms till tystnad. Extra hårt drabbar detta bland annat hbtq-personer.

Detta sker inte bara långt borta utan också här i Sverige. Prideparader hotas, transpersoner trakasseras och homosexuella par vågar inte öppet visa sin kärlek. Det handlar inte bara om enstaka hatare, det finns också organiserat i högerextrema och moralkonservativa grupper. Detta är ett direkt hot mot individer, men det är också ett hot mot det demokratiska öppna samhället.

En konsekvens av detta hat och dessa hot är att RFSL väljer att ställa in sin medverkan i årets Almedalsvecka.

IM tror på en rättvis värld där alla människor har samma möjligheter att förverkliga sina liv efter sin egen vilja, med full respekt för de mänskliga rättigheterna. Vi tror på en medmänsklig värld där vi inte gör skillnad på människor. Där alla människor respekteras och gemensamt bildar en mångfald. Även om IM är en partipolitiskt obunden organisation verkar vi i ett politiskt sammanhang där vi tar ställning mot orättvisor och för medmänsklighet. Därför är det ett enkelt beslut för oss att nu markera stöd för RFSL.

Paxar plats

På de seminarier IM kommer att ha i Almedalen kommer vi därför att reservera en symbolisk stol för alla de som inte kan närvara på grund av hat och hot. Vi paxar en plats med hjälp av en regnbågsflagga som symbol för mångfald.

Jag som generalsekreterare kommer också att markera med regnbågssymboler i min klädsel i alla de samtal jag deltar. Detta gör vi tillsammans med flera andra organisationer, bland annat Forum. Var med oss och stå upp för allas lika värde. Var med när vi #paxarplats för civilsamhället i Almedalen!

Martin Nihlgård
Generalsekreterare