INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

  • IM
  • IM tycker
  • Kommentar till Dalai lamas uttalande om flyktingar

Kommentar till Dalai lamas uttalande om flyktingar

17 september 2018 / Integration

"Sätt Dalai lamas uttalande i sitt sammanhang"

Ann Svensén
Generalsekreterare 2013-2018
Foto: Malin Kihlström

IMs ståndpunkt är att människor som söker och beviljas asyl ska ha möjlighet till permanent uppehållstillstånd i Sverige och andra europeiska länder.

Dalai Lamas uttalande om att flyktingar på sikt ska återvända till sina hemländer ska ses i hans sammanhang. För exiltibetaner är möjligheten att en dag kunna återvända vägledande, vilket gör det till en viktig fråga för Dalai lama. Han har många gånger understrukit vikten av att flyktingar ska få skydd men också möjlighet att utbilda sig och skapa de bästa förutsättningarna för att återvända och bygga upp sitt land den dag situationen är säker. Han understryker också vikten av medmänsklighet, att vi alla bor på samma planet och att vi är beroende av att hjälpa varandra.

Många människor på flykt vill inget hellre än att återvända, men den som vill bygga ett nytt liv i trygghet och etablera sig på en ny plats måste få förutsättningar att göra det. IMs ståndpunkt är att människor som söker och beviljas asyl ska ha möjlighet till permanent uppehållstillstånd i Sverige och andra europeiska länder. Samt att personer som beviljas asyl ska ha möjlighet att återförenas med sin familj. IM menar att permanenta uppehållstillstånd är bästa sättet att etablera sig, lära sig ett språk, utbilda sig och söka anställning. Vi tror att Sverige blir bättre av att alla som bor här bidrar till vårt samhälle utifrån sina förutsättningar oavsett om de planerar att leva här permanent eller inte.

Ann Svensén
Generalsekreterare 2013-2018