Rasism är ett hinder för jämlikhet

26 augusti 2019 / Demokrati

”För IM är antirasism en central fråga.”

Martin Nihlgård, generalsekreterare IM
Martin Nihlgård
Generalsekreterare
Två unga kvinnor

Rasism utgör ett hot mot såväl personer, organisationer som samhällen. Det är tyvärr inget nytt, uppdelningen av människor i bättre och sämre eller över- och underordnad utifrån etnicitet, hudfärg, kultur eller religion ligger historiskt bakom några av de värsta brotten mot mänskligheten.

Idag växer rasismen åter, som om vi inte lärt oss någonting av historien. Det är tydligt i alla IMs verksamhetsregioner. Några exempel är attityden till ursprungsbefolkningen i Centralamerika, behandlingen av romer i sydöstra Europa, synen på muslimer i Indien och tilltagande antisemitism och islamofobi här i Sverige.

IMs vision om en medmänsklig värld – där vi ser vår gemensamma mänsklighet och inte gör skillnad på folk – rimmar dåligt med rasism. För IM är antirasism en central fråga.

När IMs grundare Britta Holmström reste till Prag 1939 för att stödja judiska flyktingar formulerade hon sig så här: ”Jag fattade ögonblickligen vad det gällde – att det gällde offren för det tyska stöveltrampet”.

Detta antirasistiska arv är vi väldigt stolta över och på årsmötet 2014 beslutade IM att ta avstånd från fascistiska och rasistiska organisationer.

IM menar att frihet från rasism är en mänsklig rättighet. Antirasism handlar om att identifiera och eliminera rasism genom att utmana och förändra strukturer, vanor, värderingar och beteenden.

Antirasistiskt arbete måste göras på tre nivåer. På individnivå ska ingen person behöva utsättas för rasism, där har vi alla ett personligt ansvar att reagera. På organisationsnivå måste IM vara tydlig i frågan, liksom alla som arbetar för IM. På strukturell nivå måste vi alltid ifrågasätta och utmana rasistiska strukturer och idéer samt ställa ansvariga till svars.

Som en del i vårt fortsatta antirasistiska arbete drar vi nu i höst igång en utbildning för alla medlemmar samt ordnar samtalsplattformar för dig som är engagerad i frågan om antirasism och vill diskutera hur vi ska komma vidare i det antirasistiska samtalet.

Martin Nihlgård
Martin Nihlgård
Generalsekreterare