Välkommen till IM!

7 november 2018 / Bistånd Fair trade Integration

"Möjligheterna att engagera sig är många. Välkommen!"

Martin Nihlgård, generalsekreterare IM
Martin Nihlgård
Generalsekreterare

Det här är IMs nya hemvist på nätet, med ny webbadress och splitterny hemsida. Vi hoppas att du ska hitta all information du behöver här, och att du ska känna dig motiverad att engagera dig för en rättvis och jämlik värld.

Jag heter Martin Nihlgård och är tillförordnad generalsekreterare på IM sedan första november 2018. Ändå är jag inte ny, eftersom jag arbetat som IMs Sverigechef sedan 2015.

Det första jag vill säga till dig som besöker vår hemsida, vare sig du är väl bekant med IM eller möter oss för första gången, det är att förändring är möjlig. IM har arbetat idogt i 80 år med att förändra sådant som vi sett varit fel. Det började som en reaktion på nazismens fasor och ett svar på nödrop från andra världskrigets flyktingar. Tyvärr behövs fortfarande det arbetet, kampen och engagemanget för allas lika rättigheter och allas lika värde pågår outtröttligt. Vi lär oss mer, hittar nya sätt, men i grunden handlar det om att vi tror att människor kan leva tillsammans och vi vill vara med och göra det möjligt.

Vi tror också att världen kan bli bättre för många fler. Vi ser orättvisorna internationellt där vi arbetar i fem världsdelar, tillsammans med lokala samarbetspartners, för att fler människor ska inkluderas i sina samhällen – såväl socialt som ekonomiskt. Vi ser hur utrymmet för människorättsorganisationer och andra civilsamhällesorganisationer krymper i takt med att makthavare begränsar rätten att uttrycka opposition, och vi arbetar hårt för att dessa organisationer ska få fortsätta sina livsviktiga uppdrag.

Vi ser hur tillgången på illegala vapen hindrar hållbar utveckling i många länder, och därför arbetar vi sedan en tid tillbaka med att förmedla nedsmält vapenmetall till företag som vill producera fredliga produkter och marknadsföra fred.

Vi ser hur viktigt det är att de varor vi konsumerar är rättvist och hållbart tillverkade, och trots att vi just beslutat oss för att avveckla vår Fair Trade-försäljning fortsätter vi arbeta för att människor ska få rimliga löner och bra arbetsförhållanden runtom i världen.

Nu vet du lite mer om IM. Kika gärna runt på sajten och skaffa dig en bild av oss. När du gjort det hoppas jag innerligt att du vill vara med. Möjligheterna att engagera sig är många: som givare, volontär eller medlem. Välkommen!