Hoppa till innehåll

Bli vår företagspartner

Här kan du läsa om olika sätt som ditt företag kan bidra till vårt arbete. Välj vilket engagemang som passar er bäst. Tillsammans förändrar vi världen.

Företagssponsor 5 000-2 0000 kr/år

Som Företagssponsor stöttar ni IM:s arbete med 5 000 – 20 000 kronor/år.

Ert bidrag går till IM:s arbete mot fattigdom och utanförskap världen över. Ni får olika verktyg för att visa ert sociala engagemang för medarbetare och kunder:

Tidskriften Medmänsklighet med reportage från IM:s verksamhet

Digitalt partnerbrev med resultat och uppföljning

Diplom och marknadsmaterial ni kan använda för att visa ert engagemang

Exponering på imsweden.org

Företagspartner 20 000+ kr/år

Som Företagspartner stöttar ni IM:s arbete med 20 000 – 100 000 kronor/år.

Ert bidrag går till IM:s arbete mot fattigdom och utanförskap världen över. Ni får olika verktyg för att visa ert sociala engagemang för medarbetare och kunder:

Möjlighet till gemensamma aktiviteter, exempelvis volontärdagar.

Tidskriften Medmänsklighet med reportage från IM:s verksamhet

Digitalt partnerbrev med resultat och uppföljning

Diplom och marknadsmaterial ni kan använda för att visa ert engagemang

Exponering på imsweden.org och i sociala medier.

CSR-partner 100 000+ kr/år

Som CSR-partner stöttar ni IM:s arbete med över 100 000 kronor/år.

Vi skräddarsyr ett partnerpaket som involverar era medarbetare, kunder och leverantörer.

Tillsammans åstadkommer vi resultat som uppfyller era CSR-mål och bidrar till ert arbete med Agenda 2030.

IM är oerhört bra på återkoppling jämfört med andra organisationer! De följer upp och lägger ner tid på att hålla en dialog med oss. Det är ett ömsesidigt samarbete.

Henrik Peters, VD för IM:s partnerorganisation Paxxo

Så jobbar vi med bistånd

IM:s biståndsarbete sker i nära samarbete med lokala organisationer som stärker individer och samhällen genom hjälp till självhjälp.

Läs med om bistånd
två kvinnor sitter framför en dator och pratar

Så jobbar vi med integration

Integration är när två delar tillsammans bildar något större. Vi som bor här, vare sig vi är nya eller etablerade i landet, bygger Sverige tillsammans!

Läs mer om integration

Vår företagspolicy

IM förespråkar höga etiska, sociala och miljömässiga standarder. Vi förväntar oss att våra partners visar samma engagemang för dessa frågor som vi gör.

Läs mer om vår policy

Kontakta oss:

Robert Ingham, Fundraising Officer – Corporate Partnerships

E-post robert.inghamn@imsweden.org

Tel. 046-329947