Hoppa till innehåll

IM är officiell partner till Lundaloppet

I år har du möjlighet att anmäla dig till en ”välgörenhetsplats” och bidra till IM:s arbete för klimaträttvisa.

Spring för en rättvis värld

Vi är stolta och glada över att samarbeta med Lundaloppet – ett samarbete som startade redan 2023. I år går Lundaloppet av stapeln den 4 maj och det är en stor löparfest som samlar unga som gamla. Genom vårt samarbete samlas pengar in till IM:s verksamheter, och i år har vi valt att fokusera på klimaträttvisa, ett extremt viktigt och aktuellt område. Målet är att samla in minst 100 000 kronor fram till, och under, årets lopp.

Varför har vi valt att fokusera på just klimaträttvisa?

De människor som har bidragit minst till klimatkrisen är de som får betala det högsta priset idag. Fattiga länder drabbas hårt av extrem torka, varvat med skyfall, stormar och översvämningar. Det gör att skördar slår fel, brunnar torkar ut eller att hus sköljs bort. Klimaträttvisa handlar om att rika länder, förutom att minska sina egna utsläpp, måste bidra med resurser för omställning och klimatanpassning i de områden som drabbas hårdast. Och det är här du kan hjälpa till!

Bland annat jobbar IM i Nepal, där klimatförändringarna inte längre är ett diffust hot. I Nepal påverkar klimatrisen dagligen livet för människorna och bidragit till ödesdigra konsekvenser.  


Suk Maye Nepali har med hjälp av IM anpassat sitt jordbruk så att det idag är mindre känsligt för klimatförändringar.

– De senaste åren har vi märkt stora skillnader i vädret, berättar Ganga Puri, från byn Chitenpur i södra Nepal. Förra året kom det fruktansvärt kraftiga skyfall som förstörde våra risskördar. Allt ruttnade bort. Och nu, när vi vill ha regn, så kommer det inget. När vi inte kan så och skörda som vanligt får vi mycket mindre mat och vi kan inte sälja något överskott. Min familj har blivit fattigare vilket gör att vi har svårt att betala skolavgifterna för våra barn.

Här har marken spruckit av den svåra torkan. Ingen i byn har kunnat så sitt vete det här året då inga frön gror. För att motverka klimatkrisens verkningar arbetar IM bland annat med lokala partners som stöttar kvinnogrupper i landet. I gruppen sparar kvinnorna pengar tillsammans och de har även fått bidrag till att köpa in getter och grisar. Genom att diversifiera sina inkomster och inte bara förlita sig på grödorna är de bättre rustade att klara motgångarna.

När du springer Lundaloppet för IM eller ger en gåva i samband med loppet bidrar du bland annat till:

  • Insatser för att säkra tillgång till mat
  • Utbildningar i motståndskraftiga odlingsmetoder
  • Trädplanteringar
  • Lokala miljöprojekt
  • Diversifiering av inkomster – det vill säga se till att människor inte är beroende av bara en källa till försörjning (exempelvis odling), för att minska sårbarhet och beroende.

    IM garanterar att din gåva används alltid där den gör mest nytta!

Anmäl dig till en välgörenhetsplats på Lundaloppets hemsida.  

Maria Kempe, IM:s regionchef i Sydasien, berättar om hur klimatförändringarna påverkar livet i Himalaya och om vilka insatser IM gör för att öka människors motståndskraft så att de kan stå emot klimatkrisens verkningar. När du köper en välgörenhetsplats i Lundaloppet är du med och stöttar just det här livsviktiga arbetet.

Innovativa lösningar

Tillsammans med samarbetspartners i våra verksamhetsländer arbetar vi med innovativa lösningar för att motverka klimatkrisens effekter.

Hur vi arbetar

Klimatkrisen ökar fattigdomen

Skördar som slår fel på grund av torka eller skyfall innebär en katastrof för miljontals människor världen över.

Klimatkrisens effekter

Bli månadsgivare

Som månadsgivare är du med och bidrar till en mer klimaträttvis värld. Ditt regelbundna givande gör att IM kan stötta människor världen över för att de ska kunna möta klimatkrisens verkningar.

Bli månadsgivare